Wybierz język:
Buława 2020.jpegDzień Kobiet.jpegWOŚP 2020.jpeg

Konkurs "Piękna Wieś Opolska"

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIV edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021″.

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju. Niezwykle cenna jest zdrowa rywalizacja sołectw i ich liderów, a ta trwa już 24 lata. Patrząc wstecz na uczestników konkursu śmiało można powiedzieć, że są to sołectwa sukcesu, bowiem przystąpienie do samego konkursu jest wyrazem wiary w swoje siły, dumy ze zrealizowanych projektów i śmiałego patrzenia w przyszłość.

Zarząd Województwa Opolskiego, doceniając starania sołtysów i liderów wiejskich, zaplanował w tym roku nagrody dla każdego uczestnika konkursu. Umożliwiono również zgłoszenie dwóch wsi z jednej gminy do kategorii „Najpiękniejsza Wieś”. Liczymy, że wprowadzone zmiany spełnią oczekiwania mieszkańców opolskich wsi i zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się poniżej w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


PDF01_Regulamin konkursu_Piękna Wieś Opolska 2021_1652720_1300190(3).pdf (1,12MB)
DOC03_Karta zgłoszenia do konkursu_PWO_2021_zał_1(1).doc (978,50KB)
DOC04_Formularz klauzuli informacyjnej_RODO_PWO_2021_zał_2.doc (972,00KB)
DOC05_Oświadczenie_przekazanie zdjęć_PWO_2021_zał_3.doc (964,00KB)
PDF07_Pismo do gmin_ogłoszenie konkursu_PWO_2021.pdf (151,02KB)