Wybierz język:
Buława 2020.jpegDzień Kobiet.jpegWOŚP 2020.jpeg

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny

O godz. 10:00 na Rynku w Byczynie Pani Burmistrz Katarzyna Zawadzka oraz Pan Burmistrz Robert Świerczek powitali wszystkich uczestników uroczystości. Wśród nich byli PP Byczyna, Przedszkole Mysia Wieża, PSP Byczyna, PSP Kostów, PG Kostów, PG Byczyna. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Odbył się Konkurs na Najładniejszą Marzannę, wystąpiły dzieci i młodzież z w.w jednostek, było palenie Marzanny, wspólne śpiewy. Oficjalnie pożegnaliśmy Panią Zimę. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować za pomoc w organizacji, a w szczególności Pani Burmistrz Katarzynie Zawadzkiej, Panu Burmistrzowi Robertowi Świerczkowi, Panu Wiesławowi Skoczylas kierownikowi Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Byczynie, Dyrektorom Placówek Oświatowych oraz wszystkim nauczycielom, Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie, Panu Zdzisławowi Baczyńskiemu z Orkiestry Dętej w Byczynie, Posterunkowi Policji w Byczynie oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości.