Wybierz język:
Buława 2020.jpegDzień Kobiet.jpegWOŚP 2020.jpeg

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 26. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
26. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE BYCZYNA
Byczyna, dnia 14 stycznia 2018 r.
Ośrodek Kultury w Byczynie zaprasza wszystkich chętnych do pracy w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Byczyna.
Swoje kandydatury należy zgłaszać osobiście w Ośrodku Kultury w Byczynie, ul. Borkowska nr 1
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– zdjęcie legitymacyjne,
– PESEL,
– dokładny adres zamieszkania,
– nazwa i adres szkoły / miejsca pracy,
– adres mailowy,
– numer telefonu (domowy i komórkowy),
– w przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 413 41 65.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 listopada 2017 r.