Wybierz język:
Buława 2020.jpegDzień Kobiet.jpegWOŚP 2020.jpeg

24 grudnia 2019 r. Dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 11/2019
Dyrektora Ośrodka Kultury w Byczynie
z dnia 09 grudnia 2019r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Kultury w Byczynie

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2019r. /wtorek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Byczynie.
Dzień 24.12.2019r. pracownicy odpracują w dniu 14 grudnia 2019r. /sobota/, który jest dniem wolnym od pracy

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Kultury w Byczynie oraz stronie internetowej Ośrodka Kultury w Byczynie /www.ok.byczyna.pl/.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Oryginał:

PDFZarządzenie Nr 11-2019 Dzień wolny od pracy.pdf (176,57KB)